Naturen i lokalområdet

Kragelund og Frederiksdal er omgivet af en mangfoldig natur med skove, heder, søer, moser, enge og overdrev

  • Bakke og eng ved Bøllingsø
  • Får ved Bøllingsø
  • Hærvejsskilt
  • Kirkegårdsdige
  • Vandpileurt i Bøllingsø
  • Vejkant